jakie buty sportowe kupic na lato

jakie buty sportowe kupic na lato

Jedenasta-godzinny Plan pod kątem zgodności z ustawą Sunshine

Patient Protection Act przystępnej cenie wymaga od wszystkich producentów leku biologicznego, urządzenia lub materiałów medycznych do przedstawiania rocznych sprawozdań żadnych okoliczności lub przelew wykonany dla lekarzy i szpitali, z wyłączeniem pracowników w pełnym wymiarze czasu obowiązującego producenta. Czynnik ten zawiera niczego wartości przekraczającej 10 $. Jednak to nie obejmuje jakichkolwiek płatności lub transferu wartości do 10 $ lub mniej, gdy kwota łączna nie przekracza 100 $ na rok kalendarzowy. Roczna sprawozdawczość szczegóły płatności na specyfikacji ustawy należy składać do amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 2013 r.

Kara za nieprzestrzeganie zaniechanie pośrednio zaczyna się na 1000 $ za jedno naruszenie, aby nie przekroczyć $ +10.000 z rocznym maksimum $ 150.000. Umyślne zaniechanie umyślne niezgłoszenie podlega minimum 10.000 $ za naruszenie, nie przekracza $ 100.000 z roczną maksymalnie 1.000.000 $ rocznie. Biorąc pod uwagę ważonej odpowiedzialność za dokładne raportowanie wysiłki zgodności musi strategicznym, aby utworzyć proces, który jest trwały i łatwy do skontrolowania. Jeśli nie masz jeszcze niezbędnej infrastruktury, dokument ten podsumowuje trzystopniowy zalecanego podejścia do zgodności z ustawą Sunshine.

Krok 1: Diagnoza Inwentarz

Zaczniesz strategicznego iść w kierunku spełnienia przez pozyskiwanie za informacje, które muszą być złożone w raporcie rocznym. Zakładanie kapelusza Sherlock Holmes, można wskazać, gdzie można znaleźć dane dotyczące płatności i / lub przeniesienia dokonane lekarzy i szpitali. W zależności od struktury organizacyjnej, dane te znajdują się w jednym lub dwóch źródeł, lub kombinacja obu. Punktem wyjścia jest wewnętrzne działy w firmie.

- autor artykułu

the owner of the site http://infoel.com.pl